Bestuursrecht algemeen

Ons kantoor is gespecialiseerd in het bestuursrecht.

Iedere dag worden burgers en bedrijven geconfronteerd met beslissingen van de gemeente/provincie maar ook instanties als Jeugdzorg, UWV, de schuldsanering etc.

Of het nu gaat om een bouwvergunning welke is geweigerd of waar U juist tegen strijd, een uitkering, een horecavergunning danwel een bewindsvoerder welke slecht werk levert....als burger wil je gewoon af en toe strijden voor je belang!

Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Zo’n besluit raakt de belanghebbende, maar vaak ook zogenaamde derde-belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld omwonenden). Iedere belanghebbende kan als hij niet eens is met de inhoud van een besluit daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard zodat de stap naar de rechter gezet moet worden. Hiertoe dient de belanghebbende een beroepschrift in te dienen. Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de beroepsprocedure, kan een belanghebbende zo nodig een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen.

Ons Advocatenkantoor kan U helpen bij procedures welke zich richten op instellingen waarbij U tegen het genomen besluit in wilt gaan.

Bel ons voor een afspraak: 010-442 444 7

Indien U een uitkering heeft of weinig verdient regelen we een toevoeging (pro deo) voor U

Te denken valt aan:

  • Algemeen bestuursrecht
  • Jeugdzorg
  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Vergunningen (bouwrecht / Ruimtelijke Ordening)
  • Sociale zekerheid    
  • WWB (Bijstand)
  • WW (Werkeloosheid)
  • WAO WIA (Arbeidsongeschiktheid)