Incasso

Incasso via een incassobureau of toch een advocaat?!
Weet u nog wat de juiste weg in incassoland is? Deurwaarders, incassobureau's, financiële bureau's, accountant of toch een  advocaat? Principe Advocaat/ Advocatenkantoor Scheele heeft de oplossing!

Eigenlijk is het werk van incasseren namelijk het werk voor een advocaat! Bovendien, de meeste echte wanbetalers zijn niet meer onder de indruk van een briefje van een incassobureau of deurwaarder..

Incasso, wat is dat?
Een incasso betreft een niet nakomen van een juridische verbintenis, die in rechte kan worden afgedwongen. Er liggen net zoveel juridische verweren op de loer als in elke andere zaak.

Ook qua soort civiele procedure zijn er legio keuzes te maken, bijvoorbeeld een bodemprocedure bij de rechtbank, een incassokortgeding of een faillissementsprocedure. Daarnaast kan beslagleggen worden overwogen. Voor al die procedures hebt u vroeg of laat een advocaat nodig, als er niet wordt betaald.

Kredietcrisis
In de tijd, waarin debiteuren zeer selectief zijn met betalen en enkel de hardst aandringende schuldeiser (als eerste) betalen, is het dus van groot belang dat u niet eerst via een incassobureau en een deurwaarder gaat om uiteindelijk bij een advocaat te belanden. Teveel schijven, teveel tijd, teveel kosten.

De oplossing
Ons Advocatenkantoor adviseert U van meet af aan over diverse alternatieven, zoals bestuurdersaansprakelijkheden, beslaglegging en andere vormen van zekerheidstelling en opschorting of verrekening van uw eigen verplichtingen (denk aan opschorting van verzekeringsdekking etcetera).
Verder hebben wij goede contacten met deurwaarders, die wij nodig hebben voor het uitreiken van de juridische stukken aan de debiteur.

De kosten
U bent voor een eenvoudige niet betwiste incasso niet duurder uit dan bij een incassobureau of deurwaarder, maar u profiteert wel van de kennis en ervaring van een advocaat. Wordt uw vordering niet betaald, is er onmiddellijk ook een advocaat die het dossier op zich neemt en de procedure voorbereidt en opstart. U wordt per incassofase bijgepraat over de stand van zaken, zodat u op elk moment op de hoogte bent.

U maakt met ons per handeling/fase of per uur of per zaak een prijsafspraak en u weet waar u aan toe bent. U komt achteraf niet voor verrassingen te staan.

U kunt eerst ons gratis advies vragen via ons CONTACT FORMULIER